No products in the cart.
 

Skjema for opplysninger om angrerett

LAST NED SKJEMAET HER

 

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven §8, første ledd bokstav h, i og j, jf annet ledd, gitt.

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du, eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse.

 

Du må underrette oss for å kunne bruke angreretten

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss og fortelle på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen.
Det betyr at du må sende oss et brev eller skrive en e-post.
Send melding til:

Skolpure
C/o AURA S Drake Handel & Produksjon

PB 2708 Solli

N-0204 Oslo

 

Send e-post til: info@skolpure.com.

 

Du kan ringe oss på telefon +47 909 202 58, men din melding må sendes skriftlig for at den skal være gyldig.

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

 

Tilbakebetaling

Vi foretar tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Retur av varen til avsender

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

 

Skolpure skal IKKE har varene i retur.

 

Du må returnere varene til samme avsender som du mottok dem fra.

 

Se på din ordreseddel eller faktura seddel hvem dette er, og bruk den adressen som står der, evt den adressen som står på skjema som fulgte med varene.

 

Returfrakt

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varen.

 

Hvis du returnerer varene til Skolpure, er det ikke det samme som om du returnerer til avsender. Ekstra tid og evt fraktkostnader vil i så fall bli for din regning og vil bli trukket fra i sluttoppgjøret.

 

Ansvar

Du er ansvarlig bare for eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskap og funksjon.
Det betyr f.eks at dersom du har brukt en vare, kan den anses å ha blitt forringet, og verdien er blitt redusert.

LAST NED SKJEMAET HER